REJESTRACJA TEL: +48 604 436 118

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych

Ustawa o transporcie drogowy oraz ustawa o kierujących pojazdami nakładają na kierowców pojazdów uprzywilejowanych obowiązek poddania się i pozytywnego przejścia badań psychologicznych. Wykonać je można między innymi w Pracowni Sens w Kaliszu. Na czym polegają te testy i jak długo są ważne ich wyniki – wyjaśniamy poniżej.

Jak wygląda badanie psychologiczne na kierowców pojazdów uprzywilejowanych?

Testy trwają zazwyczaj około 2 godzin. W tym czasie odbywają się dwie części: określająca charakter, temperament i dojrzałość danej osoby, oraz ta sprawdzająca czas reakcji i koordynację wzrokowo-ruchową.

W czasie pierwszej części badania kierowca otrzymuje do wypełnienia kwestionariusz, zawierający pytania o jego zachowania, cechy charakteru czy też stosunek do prezentowanych w arkuszu, przykładowych opinii. Jeśli coś jest niezrozumiałe, z wątpliwościami zgłaszamy się do psychologa, który wyjaśni, jak należy rozumieć wskazane polecenia czy przykłady.

Część druga to ćwiczenia praktyczne, wykonywane zazwyczaj na urządzeniach badających refleks, spostrzegawczość i szybkość.

Kiedy należy odnowić badanie psychologiczne?

Ustawa w sztywny sposób określa okres ważności orzeczenia psychologicznego. I tak:

  • osoby, które jeszcze NIE ukończyły 60 lat, poddają się testom co 5 lat;
  • osoby, które UKOŃCZYŁY 60 lat, poddają się testom co 30 miesięcy.

Theme by Out the Box