REJESTRACJA TEL: +48 604 436 118

Instruktorzy jazdy i egzaminatorzy

Osoby pracujące jako instruktorzy oraz egzaminatorzy na testach na prawo jazdy mają ustawowy obowiązek uzyskać orzeczenie psychologiczne. Dokument ten zaświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań co do wykonywania zawodu przez daną osobę. W Kaliszu uzyskać go można na przykład w Pracowni SENS. Na tej stronie wyjaśniamy, jak przygotować się do badania i jak ono wygląda.

Co przed badaniem psychologicznym

Do gabinetu zabieramy ze sobą swój dowód tożsamości. Jeśli otrzymali Państwo skierowanie (na przykład z ośrodka prowadzącego szkolenia), należy je także zabrać. Nie zapomnijcie o okularach lub soczewkach, jeśli są Wam potrzebne.

Do testów nie trzeba się przygotowywać. Ważne jest tylko, by przyjść na nie wypoczętym i zdrowym – wtedy nasz czas reakcji nie jest spowolniony. Nie trzeba także przypominać, że na każde badanie należy przyjść w stanie trzeźwości.

Jak wyglądają „psychotesty” dla instruktorów jazdy i egzaminatorów?

Jest to zbiór testów, kwestionariuszy psychologicznych, które są częścią wywiadu, rozmowy.

Obejmują one ocenę temperamentu, dojrzałości emocjonalnej i zdolności reagowania w sytuacjach stresowych. Otrzymają Państwo do wypełnienia kwestionariusz. Nie ma tu klucza poprawnych odpowiedzi, dlatego nie można popełnić błędu.

Odbywa się także test refleksu, koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności psychomotorycznej. Przeprowadza się ją na urządzeniach.

Po przejściu obu części badania następnym krokiem jest rozmowa z psychologiem, w czasie której wyjaśnia on wyniki testów, a także wydaje orzeczenie.

Theme by Out the Box