REJESTRACJA TEL: +48 604 436 118

Oferta: 

W naszej Pracowni Psychologicznej wykonujemy badania psychologiczne dla:

Średni czas badania to:

  • ok. 2h – kierowcy
  • ok. 1h – operatorzy maszyn
  • ok. 50 min – kat B (pojazdy służbowe)

Badania psychologiczne przeprowadzane są zwykle w jednym dniu. Po zakończeniu badania psycholog szczegółowo omawia wyniki diagnozy oraz wydaje odpowiednie orzeczenie lub zaświadczenie.

Na badanie należy przyjść wypoczętym, bez oznak spożycia alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, zabrać okulary/soczewki jeśli badany używa, dowód tożsamości. Ponadto należy zabrać skierowanie z komendy Policji lub od lekarza medycyny pracy oraz dane do faktury jeśli są wymagane do badania.

W gabinecie psychologicznym prowadzimy:
  • poradnictwo w zakresie różnego rodzaju zaburzeń
  • oferujemy wsparcie psychologiczne w celu poprawy jakości życia
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów codziennego życia
  • przeprowadzamy indywidualne badania osobowości, temperamentu, predyspozycji zawodowych itd.

————————————————————————————————————————————————————————

# Oferujemy atrakcyjne formy współpracy dla firm, zainteresowanych podpisaniem stałej umowy na wykonywanie badań psychologicznych w naszej Pracowni

# Chętnie nawiążemy współpracę z lekarzami medycyny pracy

#   Tel.: + 48 604 436 118   #

Theme by Out the Box