REJESTRACJA TEL: +48 604 436 118

Cennik

CENNIK dla:
 • Kierowców zawodowych na wszystkie kategorie prawa jazdy                                                                             – 150,00 zł
 • Kandydatów na kierowców zawodowych (kat. C, C+E, D, D+E)                                                                           – 150,00 zł
 • Kierowców samochodów służbowych i handlowych (kat. B)                                                                                 –    90,00 zł
 • Kierowców taksówek                                                                                                                                                                     – 150,00 zł
 • Kandydatów na instruktorów oraz instruktorów nauki jazdy                                                                                – 150,00 zł
 • Kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów nauki jazdy                                                                              – 150,00 zł
 • Kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów uprzywilejowanych                                                         – 150,00 zł
  • Kierowców skierowanych przez policję, starostę, prezydenta miasta                                                              – 150,00 zł
 • Operatorów wszelkiego rodzaju maszyn (np. koparek, wózków widłowych, ładowarek, walców) –    90,00 zł
 • Osób pracujących na wysokości                                                                                                                                               –    90,00 zł
 • Osób skierowanych przez lekarza na badania psychologiczne                                                                              –    90,00 zł
 • Osób zatrudnionych lub ubiegających się o stanowisko strażnika miejskiego/gminnego                     – 150,00 zł 
 • Badanie widzenia zmierzchowego i test wrażliwości na olśnienie                                                                       -    50,00 zł 
 • Badanie psychologiczne do pozwolenia na broń                                                                                                             - 300,00 zł

 

Dodatkowo oferujemy badania testami psychologicznymi: 

 

 • Ocena predyspozycji zawodowych                                                                                                                                      –    120,00 zł
 • Badanie osobowości i temperamentu                                                                                                                                 –   120,00 zł
 • Badanie sprawności intelektualnych/logicznego myślenia                                                                                    –   120,00 zł

 

Theme by Out the Box