Cennik

CENNIK dla:
 • Kierowców zawodowych na wszystkie kategorie prawa jazdy                                                                              – 150,00 zł
 • Kandydatów na kierowców zawodowych (kat. C, C+E, D, D+E)                                                                           – 150,00 zł
 • Kierowców samochodów służbowych i handlowych (kat. B)                                                                                  –    80,00 zł
 • Kierowców taksówek                                                                                                                                                                   – 150,00 zł
 • Kandydatów na instruktorów oraz instruktorów nauki jazdy                                                                                – 150,00 zł
 • Kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów nauki jazdy                                                                              – 150,00 zł
 • Kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów uprzywilejowanych                                                          – 150,00 zł
 • Kierowców skierowanych przez POLICJĘ                                                                                                                       – 150,00 zł
 • Operatorów wszelkiego rodzaju maszyn (np. koparek, wózków widłowych, ładowarek, walców)     –    80,00 zł
 • Osób pracujących na wysokości                                                                                                                                            –    80,00 zł
 • Osób skierowanych przez lekarza na badania psychologiczne                                                                             –    80,00 zł
 • Osób zatrudnionych lub ubiegających się o stanowisko strażnika miejskiego/gminnego                     – 150,00 zł
Dodatkowo oferujemy badania testami psychologicznymi:
 • Ocena predyspozycji zawodowych                                                                                                                                    –    90,00 zł
 • Badanie osobowości i temperamentu                                                                                                                              –    90,00 zł
 • Badanie sprawności intelektualnych/logicznego myślenia                                                                                  –    90,00 zł
 • Porada psychologiczna                                                                                                                                                             –    80,00 zł